លេចធ្លាយ 150 ប្រទេសទទួលរងការវាយប្រហារពីវីរុសថ្មី WannaCry នៅលើ Window


      កាលពីថ្មីៗនេះមានការលេចចេញនូវការវាយប្រហារថ្មីមួយនៅលើប្រទេស ១៥០ មកហើយនឹងនាំមកនូវការខូចខាតជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរ។ ការវាយប្រហារនោះគឺបណ្តាលមកពីវីរុសម្យ៉ាងមាន ឈ្មោះថា "WannaCry" (ចង់តែយំ) ដែលបង្កើតឡើងដោយពួកចោរអ៊ីនធើណេត "Hacker" បានប្រើប្រាស់កម្មវីធីនេះដើម្បីគំរាមបំផ្លាញប្រព័ន្ទកុំព្យូទ័រ រួមទាំងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ បើសិនជាម្ចាស់កុំព្យូទ័រនោះមិនព្រមបង់ប្រាក់ 300$ នោះទេ។*មូលហេតុ: 
      មូលហេតុមួយចំនួនដែលបណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងនៃវីរុសនេះគឺ៖

  ១/.តាមរយៈការទទួលសារចម្លែកពីអ៊ីម៉ែល


​​​​    សារដែលទទួលបានមកពីអ៊ីម៉ែលមិនអាចធានាថា ១០០%សុទ្ធតែសុវត្ថិភាពនោះទេ គឺប្រភេទសារទាំងនេះហើយដែល ពួកHacker ចូលចិត្តវាយប្រហារ។
    ប្រភេទឈ្មោះឯកសារក្លែងក្លាយដែល Hacker យកមកផ្ញើរនៅលើអ៊ីម៉ែលមាន៖

.der, .pfx, .key, .crt, .csr, .p12, .pem, .odt, .ott, .sxw, .stw, .uot, .3ds, .max, .3dm, .ods, .ots, .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .otp, .sxd, .std, .uop, .odg, .otg, .sxm, .mml, .lay, .lay6, .asc, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, .accdb, .mdb, .dbf, .odb, .frm, .myd, .myi, .ibd, .mdf, .ldf, .sln, .suo, .cpp, .pas, .asm, .cmd, .bat, .ps1, .vbs, .dip, .dch, .sch, .brd, .jsp, .php, .asp, .java, .jar, .class, .mp3, .wav, .swf, .fla, .wmv, .mpg, .vob, .mpeg, .asf, .avi, .mov, .mp4, .3gp, .mkv, .3g2, .flv, .wma, .mid, .m3u, .m4u, .djvu, .svg, .psd, .nef, .tiff, .tif, .cgm, .raw, .gif, .png, .bmp, .jpg, .jpeg, .vcd, .iso, .backup, .zip, .rar, .tgz, .tar, .bak, .tbk, .bz2, .PAQ, .ARC, .aes, .gpg, .vmx, .vmdk, .vdi, .sldm, .sldx, .sti, .sxi, .602, .hwp, .snt, .onetoc2, .dwg, .pdf, .wk1, .wks, .123, .rtf, .csv, .txt, .vsdx, .vsd, .edb, .eml, .msg, .ost, .pst, .potm, .potx, .ppam, .ppsx, .ppsm, .pps, .pot, .pptm, .pptx, .ppt, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .dotx, .dotm, .dot, .docm, .docb, .docx, .doc
 ដែលនៅក្នុងប្រភេទឯកសារក្លែងក្លាយទាំងនេះបានលាក់ទុកនូវទិន្នន័យមេរោគជាច្រើនបានចង់ទុកជាស្រេច៖
 
  1. ប្រភេទឯកសារប្រើក្នុង Microsoft Office (.ppt, .doc, .docx, .xlsx, .sxi).
  2. Less common and nation-specific office formats (.sxw, .odt, .hwp).
  3. Archives, media files (.zip, .rar, .tar, .bz2, .mp4, .mkv)
  4. Emails and email databases (.eml, .msg, .ost, .pst, .edb).
  5. Database files (.sql, .accdb, .mdb, .dbf, .odb, .myd).
  6. Developers’ sourcecode and project files (.php, .java, .cpp, .pas, .asm).
  7. Encryption keys and certificates (.key, .pfx, .pem, .p12, .csr, .gpg, .aes).
  8. Graphic designers, artists and photographers files (.vsd, .odg, .raw, .nef, .svg, .psd).
  9. Virtual machine files (.vmx, .vmdk, .vdi).


WannaCry ក៏បានដាក់បញ្ចូលភាសាជាច្រើនផងដែលមានដូចជា៖

Bulgarian, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese
+ដំណោះស្រាយ៖ កុំចុចបើកឯកសារណាដែលមានប្រភពមិនច្បាស់ការ ឫមិនស្គាល់អាស័យដ្ធានអ្នកផ្ញើរ។

 ២/.ការទាញយក Download ឯកសារ នឹង តម្លើង Install ឯកសារគ្មានប្រភព៖

   ក្នុងចំណុចនេះពេលដែលអ្នកបើសិនជាអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេ វាយនឹងវាយប្រហារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកភ្លាម។
+ដំណោះស្រាយ៖ ចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នសូមកុំបើកឯកសារណាដែលមិនស្គាល់ថាជាអ្វីឲ្យសោះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា៖
   
      វីរុស WannaCry បានវាយប្រហារលើប្រទេសជាង 150 យ៉ាងលឿនបំផុត។ ការវាយប្រហារនេះទើបនឹងកើតឡើងថ្មីៗនេះទេ គឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ សុក្រ ទី​ ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយប្រទេសបានទទួលរងគ្រោះនោះបានចំណាយ នឹងខាតបង់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារ។
 ពេលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឆ្លងវីរុសនេះភ្លាម អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវីរុសនោះ ហើយវានឹងទាមទារឲ្យអ្នក បង់លុយ 300$ ដើម្បីទទួលបានឯកសារសំខាន់ៗរបស់អ្នកត្រលប់មកវិញ។


*វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លង៖

    ១/. ធ្វើការ Update កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឲ្យដល់ជំនាន់ថ្មីបំផុត ៖  ២/. Update ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឲ្យដល់ជំនាន់ចុងក្រោយ៣/. ធ្វើការស្កេនចាប់វីរុសជារៀងរាល់ថ្ងៃ មុនបើកនឹង មុនបិទកុំព្យូទ័រ


៤/. ប្រើប្រាស់កម្មវីធីកម្ចាត់មេរោគមាន License ត្រឹមត្រូវដោយមិនមានការលួចឡើយ (Not Crack)


៥/. មិនត្រូវ Download យកឯកសារផ្តេសផ្តាសដោយមិនស្គាល់ប្រភព ឫមិនស្គាល់វេបសាយច្បាស់


៦/. មិនត្រូវដោត USB ឫ Memory ដែលមិនស្គាល់ថាច្បាស់ជាអ្វី ឫរើសបានឡើយ អាចថាវាមានផ្ទុកមេរោគ ដែល Hacker បានដាក់រួចរាល់។ បើ USB ជារបស់យើងហាមមិនឲ្យយកទៅដោតកុំព្យូទ័រអ្នកដទៃដែលសង្ស័យថាមានវីរុស ឫយកទៅដោតនៅកន្លែង (Internet) ណេត ណាមួយឡើយ។


៧/.មិនព្យាយាមតភ្ជាប់ "Connect" ទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Network មិនច្បាស់ការដូចជា Free Wifi, WIFI ដែលគ្មាន Password ការពារ ឫត្រូវ ផ្តាច់ចេញវិញ Disconnet។


៨/.ប្រើប្រាស់ Adblock & Anti-Virus លើ Internet ដើម្បីការពារ ផ្ទាំងដែលលោតមកមានវីរុស

        Download extenion : Adblock Plus

៩/.បើសិនជាអ្នកគិតថាចេះ (Hack) ចង់បំផ្លាញកុំព្យូទ័រអ្នកដទៃ សូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវរាល់ទង្វើ អសីលធម៌ទាំងនេះ ជៀសវាងប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ ព្រោះប្រព័ន្ធតាមចាប់ជនល្មើសមិនអន់ទេនៅស្រុកខ្មែរ។


១០/.បើកុំព្យូទ័រអ្នកបានឆ្លងមេរោគ ហើយអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាន !!! សូមប្រញាប់ទៅរកអ្នកជំនាញដើម្បីដោះស្រាយជូនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត។


+រៀបចំអត្ថបទ៖ Mrr SokThen
ត្រលប់
« ត្រលប់វិញ
ផុសបន្ទាប់
ផុសបន្ទាប់ »

មានបញ្ហាទាក់ទង សូមបញ្ចេញមតិខាងក្រោម សន្ទនាសន្ទនា រូបស្ទីគ័ររូបស្ទីគ័រ