[កម្មវិធី]: បង្កើតតន្ត្រីជាមួយ Native Instruments Kontakt 5 v5.6.8 ឥតគិតថ្លៃ


កម្មវិធីបង្កើតតន្ត្រីពិសេស Native Instruments Kontakt 5 កំណែ v5.6.8។ កម្មវិធីនេះបំពេញតម្រូវការអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កើតភ្លេងថ្មីៗ ដូចជាចង្វាក់ សាច់ភ្លេង Melody ថ្មី អាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធីនៅទីនេះដោយឥតគិតថ្លៃបាន។
ក្នុងកម្មវិធីនេះបានបញ្ចូលជាស្រេចនូវសាច់ភ្លេចជាច្រើនជាង 1000 បូករួមជាមួយប្រភេទទម្រង់ពិសេស នឹងពេញនិយមដូចជា​ Choir, Band, Orchestral, World, Synth, Vintage and Urban។ មួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលនិយម Mix ចម្រៀងជា សាច់ភ្លេង Remix, Funky Mix, ជាដើមអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះជាជំនួយបាន។
*ធ្វើការទាញយកខាងក្រោមនេះ៖ 
ត្រលប់
« ត្រលប់វិញ
ផុសបន្ទាប់
ផុសបន្ទាប់ »

មានបញ្ហាទាក់ទង សូមបញ្ចេញមតិខាងក្រោម សន្ទនាសន្ទនា រូបស្ទីគ័ររូបស្ទីគ័រ