កម្មវិធី Telestream Wirecast 2016 "CRACK" 6.0.7 (x32/x64)


Telestream Wirecast 6.0.7 (x32/x64) | 108 MB / 125 MB
តម្រូវប្រើបាននៅលើ: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Wirecast Stream ជាកម្មវិធីដែលប្រើក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ ឫក៏បន្តផ្ទាល់ ដោយអ្នកអាចធ្វើការចាក់ផ្សាយ នូវរាល់ឯកសារផ្សេងៗ ឫក៏អាចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយនឹង កាមេរ៉ាដែលកំពុងថតផ្ទាល់ ដើម្បីចាក់ផ្សាយភ្លាមៗ នៅលើបណ្តាញសង្គម ឫនៅលើ អ៊ិនធើណេតដែលមានភាពងាយស្រួល។
ក្រៅអំពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីថត LIVE​​​ វីដេអូនៅលើ បណ្តាញសង្គម ឫវេបសាយ ឥឡូវនេះមានកម្មវិធីនេះហើយដែលជាជំនួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអាចធ្វើការLIVE បានផងដែរ។

កំណែទម្រង់ថ្មី៖ 6.0.7 (មាន Facebook LIVE)
ចំពោះ Crack (មិនគិតថ្លៃ)


លីងធ្វើការទាញយក :

Telestream Wirecast 6.0.7 (x32): 108MB

[ទាញយកពី Uploaded.net]

[ទាញយកពី NitroFlare.com]

Telestream Wirecast 6.0.7 (x64): 126MB

[ទាញយកពី NitroFlare.com]

របៀបតម្លើង Crack 
-ទាញយកឯកសារខាងលើ
-ហើយពន្លាតវាចេញមក
-ចុចលើ Setup Installer បន្ទាប់មកធ្វើការតម្លើង។

-ពេលម៉ាស៊ីនតម្លើងរួចសូម កុំទាន់បើក ចូលអ្នកចម្លង Crack របស់វាដាក់ទៅក្នុង C:\\File Program\Telestream Wirecast ជាការស្រេច។
ត្រលប់
« ត្រលប់វិញ
ផុសបន្ទាប់
ផុសបន្ទាប់ »

មានបញ្ហាទាក់ទង សូមបញ្ចេញមតិខាងក្រោម សន្ទនាសន្ទនា រូបស្ទីគ័ររូបស្ទីគ័រ