កម្មវិធី Internet Download Manager កំណែ 6.26 build 7 Crack (32bit/64bit)        កម្មវិធី Internet Download Manager កំណែថ្មី 6.26 build 7 ជាជំនួយការទាញយកឯកសារដ៏អស្ចារ្យ។ កម្មវិធីជួយឲ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការទាញយក ឯកសារបានលឿនរហ័ស ជាងការទាញយករបស់កម្មវិធី Internet មួយចំនួន។
សម្រាប់កំណែថ្មី នេះត្រូវបានជុសជុលលើផ្នែកជាច្រើន នឹងរៀបចំឲ្យកាន់តែងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ មិនឲ្យទាស់ចិត្តនោះទេ។

កំណែថ្មី៖ 6.26 build 7
 (ជួសជុលឲ្យស្គាល់តំណវីដេអូ នឹងជួសជុលលើChrome)
ចំពោះ Crack (មិនគិតថ្លៃ)

លីងទាញយក៖


របៀបតម្លើង៖ 
-ចុចលើទាញយកខាងលើ 
-បន្ទាប់ពន្លាតឯកសារដែលបានទាញយក
-ចុចលើ idman626build7.exe
-តម្លើងវារួចហើយ សូមកុំបើកវា ឫបិទវាវិញ
-បន្ទាប់មកចុចលើ 32bit Patch build 7.exe 64bit Patch build 7.exe តម្លើងជាការស្រេច។
ត្រលប់
« ត្រលប់វិញ
ផុសបន្ទាប់
ផុសបន្ទាប់ »

មានបញ្ហាទាក់ទង សូមបញ្ចេញមតិខាងក្រោម សន្ទនាសន្ទនា រូបស្ទីគ័ររូបស្ទីគ័រ